BPCH
Bergen PC-hjelp

Ring oss på 936 05 904

Prisoversikt

Prisene i prisoversikten gjelder for våre vanligste tjenester. Prisene er veiledende, og kan fravikes. Dersom du har en rekke problemer som trenger utbedring skal vi nok klare å komme med et fastpristilbud.

For jobber der flere av kategoriene er dekkende, men prisene forskjellige, regner vi en snittsum eller timepris.

Vi opererer med en minstepris på 700,- (tilsvarende timepris), for jobber som ikke har fastpris. Fastprisene i listen gjelder arbeid som utføres på vårt verksted. (Evt. deler kommer i tillegg til oppgitte fastpriser).

Dersom du som kunde vil ha oss på besøk, så tar vi timepris for slike jobber, pluss kjøring.

Jobben betales når du henter varen, evt. før vi forlater adressen om vi har reist ut til deg. Vi har mobil kortterminal, og aksepterer også Vipps (Vipps er foretrukket). Faktura tilbys normalt ikke privatkunder.

For firma gjelder andre priser

iPhone / iPad *
iPad - alle modeller unntatt iPad Air 2 (A1567) - bytte av glass 1200
iPad Air 2 (A1567) 2500
iPhone - alle modeller - Feilsøk / feilretting Deler500
iPhone 4 / 4S - Bytte av bakside 200
iPhone 4 / 4S - Bytte av front 500
iPhone 4 / 4S - Bytte av front og bakglass 600
iPhone 5 / 5S - Bytte av front 600
iPhone 6 / 6S - Bytte av front 900
iPhone 6 / 6S Plus - Bytte av front 1200
iPhone 7 - Bytte av front 1200
iPhone 7 Plus - Bytte av front 1600
Utskifting av LCD på laptop og kamera
Bytte av frontglass på Macbook Deler750
Bytte av LCD på kamera Deler800
Bytte av LCD på laptop Deler695
Andre telefoner (HTC, BlackBerry, Samsung, Nokia m.fl.) *
Bytte av knust front Deler695
Forsøk på uthenting av data etter fuktskade ****1100
Sony Xperia Z2 1400
Sony Xperia Z3 1600
Sony Xperia Z3 Compact 1200
Spyware- og virusfjerning
Fjerning av spyware / virus, der reinstallasjon ikke er nødvendig **990
Fjerning av spyware / virus, der reinstallasjon må utføres (inkl. backup av data) **1450
Tjenestene inkluderer installasjon av antivirus/antispyware-programvare
Fjernhjelp
Fastpris fjernhjelp - firma eksl. MVA750
Fastpris fjernhjelp - privat 450
Software - installasjon og konfigurasjon
Analyse av disk for gjenoppretting av data 990
Data-recovery - gjenoppretting av slettede/ødelagte data (ingen garanti!) ****1675
Fjerning av Windows-passord 700
Full reinstallasjon (OS, drivere, programvare og oppdateringer inkl. backup av eksisterende data) **1295
Installajon av programvare (forutsetter at kunden har installasjonsmedium og/eller lisens tilgjengelig) Timepris
Sikkerhetskopiering av data fra harddisk til annet media (utenom reinstallasjon) ***750
Sikkerhetskopiering av data fra laptop-disk (der disken må demonteres) ***895
Tjenestene inkluderer installasjon av antivirus/antispyware-programvare
Hardware - installasjon og feilsøk
Feilsøking på hardware, demontering ikke nødvendig Timepris
Feilsøking på hardware, demontering nødvendig Timepris
Fullstendig rens - fjerning av støv, rens av vifter mm. Timepris
Installasjon av hovedkort inkl. montering av CPU og minne (der demontering må utføres) Fasttillegg995
Installasjon av ny hardware inkl. installasjon av drivere og oppsett Timepris
Nettverk
Fullstendig oppsett av nettverk, inkl. installasjon av hardware og software - kablet ( ikke inkludert kabelstrekk) Timepris
Oppsett av ADSL der utstyr som benyttes er mottatt av leverandør Timepris
Annet
DVD-plater til backup 40
Fakturagebyr (legges til alle utsendte papirfakturaer) 55
Kjøretillegg - Bergen 125
Kjøretillegg - utenfor Bergen (Sotra, Askøy m.fl.) 250
Timepris 700
Timepris - firma eksl. MVA975

Timepris for firma er 975,- eksl. mva
For firma gjelder ikke fastprisene i prislisten, men det er fremdeles mulig å avtale en fast pris for et oppdrag!

Timepris er 700,- (Halv timepris regnes de første 15 min., deretter regnes full timepris).

Fasttillegg tilkommer i enkelte tilfeller, der jobben krever mer arbeid enn det som dekkes av normal timepris. Fasttillegget er på 500,- og legges på toppen av andre kostnader

Back-up media Prisen forutsetter at kunden stiller til rådighet et backup-media (f.eks. en ekstern harddisk) stor nok til å overføre backup til. Om ikke dette gjøres, så vil vi avtale en løsning, f.eks. at kunden kjøper backup-media av oss, eller, dersom det er snakk om mindre mengder data, at vi overfører dem til enten en DVD eller en USB-minnepenn

Pris gjelder pr. maskin - dersom det er snakk om en større mengder maskiner, så kan fastpris totalt avtales

Pixel-garanti Ved bytte av LCD-skjermer gis det garanti mot døde pixler - dersom den nye skjermen har mer enn 5 døde pixler, evt. 3 døde pixler i et område innen 5x5 pixler, blir skjermen byttet uten omkostninger for kunden - dette gjelder innen en uke etter at varen er mottatt - feil som oppstår etter dette blir det belastet kunden i hht. prisliste.

Det er mulig å avtale fastpris på oppdrag som ikke er nevnt i prislisten. Ta kontakt!

Deler kommer i tillegg til oppgitt pris. Dersom du får et tilbud av oss på forhånd, så vil dette tilbudet inkl. prisen på delene

Søndag Det er mulig å avtale oppdrag på søndag, men det tilkommer et søndagstillegg (engangsgebyr) på 500,- flatt i tillegg til timepris!

Kansellering Dersom man inngår avtale om å utføre en reparasjon, f.eks. bytte av skjerm e.l., men i etterkan trekker seg, så vil evt. depositum ikke bli returnert, såfremt delene er bestilt. Uavhengig av om depositum er betalt eller ikke, så vil det bli fakturert et kanselleringsgebyr på 325,- for å dekke vår tidsbruk

Datagjenoppretting Ved datagjenoppretting gis det ingen garanti for hvilke data vi klarer å gjenopprette, eller om vi engang klarer å gjenopprette noe som helst. Prisen oppgitt er uavhengig av faktisk resultat

Ansvarsbegrensing Ved reparasjon av mobiler og annet småelektrisk er det på sin plass å nevne at vi ikke tar ansvar for evt. følgefeil som måtte oppstå, og forsinkelser som oppstår pga. av dette. Vi vil selvsagt gjøre vårt beste for å fikse feilen, uten kostnad for kunden, men i verste fall må kunden dekke inn ekstra deler og evt. vente noe lenger enn forventet. Merk at kunden står fritt til å hente ut varen som ikke er ferdig reparert, men at kunden likevel må betale for arbeid og deler som allerede er skiftet ut, uavhengig av funksjonalitet.